x

Welkom bij Café de Hoek

Geslaagde pubquiz

De op zaterdag 30 mei jl door Eetcafé De Hoek georgani­seerde online pubquiz werd een daverend succes. De 40 deelnemende teams uit de dorpen Gorssel, Eefde en Epse met in totaal 200 deelnemers zorgden voor een spectaculaire avond met een geweldige opbrengst. Voor de verzorgings­huizen in de drie dorpen werd in totaal € 699,- gegeven.
Aan de deelname was geen inschrijf­geld verbonden. Wel konden de deelnemers verzoeken indienen bij het quizduo Jitse Bos en Maarten Waanders waar­voor dan een bijdrage werd betaald. De techniek maakte het mogelijk dat het quizduo rechtstreeks kon communiceren met alle deelnemende teams.

Bijzonder verzoek Feijenoord-Ajax
Naast verzoeken om muziek­nummers kreeg René Dommer­holt, een verstokt Feijenoord-supporter, het verzoek om voor een bijdrage van € 160,- een positief verhaal over Ajax te vertellen. Zijn gewetens­nood was zo hoog, dat hij niets anders kon dan dit weigeren. Direct daarna kreeg hij meerdere verzoeken om het clublied van Feijenoord 'Hand in Hand Kameraden' te zingen, wat hij natuurlijk moeiteloos deed. Dit leverde toch nog € 90,- op.

Sponsoring door Gorsselse onder­nemers
Eetcafé De Hoek faciliteerde de quiz en hoefde er niets aan te verdienen. De mooie prijzen werden beschik­baar gesteld door zeven onder­nemers uit Gorssel. De hoofd­prijs werd binnen­gehaald door team De Groene Knuppels, op de voet gevolgd door tweede prijswinnaar Fifteen-love en It ain’t over till de koelkast is empty behaalde de derde plek.

Uitreiking waardecheques
De opbrengst van de quiz werd op donderdag 4 juni in de vorm van drie waarde­cheques van € 233,- door René Dommerholt en Maarten Waanders uitgereikt aan vertegen­woordigers van Het Spijk in Eefde, De Borkel in Gorssel en Het Steunpunt in Epse. Na de uitreiking dankte Wilma van Gerrevink van De Borkel namens de bewoners de organisatie en alle deelnemers van de quiz voor deze mooie donatie. De cheque die zij ontving zal worden besteed aan activiteiten in deze corona­tijd. Ook de twee andere instellingen hebben een prima bestemming voor de donatie.

Bron: Gorssel.nl
Redactie Gorssel.nl
4 juni 2020

Maarten Waanders en Rene Dommerholt over­handigen de cheque aan Wilma van Gerrevink van De Borkel

Het Spijk in Eefde

Steunpunt Epse